Certifikát KCÚ

Jsme platnými členmi Komory certifikovaných účetních. Účetnictví vedené kvalifikovaným účetním Vám pomůže předejít nepříjemnostem, které mohou vzniknout jako důsledek nekvalitně vedené účetní závěrky.

Za kvalitu a odbornot u nás zodpovída Ing. Andrea Turková, CA.

Certifikát KCÚ je k dostupný k náhledu, můžete si ho stáhnout níže.