Cestovní náhrady pro podnikatele od 20.08.2022

 

» 5 až 12 hodin  - minimální výše 120 Kč

» 12 – 18 hodin  - minimální výše 181 Kč

» Déle než 18 hodin – minimální výše 284 Kč